Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

fuga

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Preludium a fuga na jméno B-A-C-H Franze Liszta
 (Zdislava Makariusová)

2012, Diplomová práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/jvjfw/ | Hudební umění / Hra na varhany | Theses on a related topic

Johannes Brahms: Variace a fuga na Händelovo téma op. 24
 (Monika VAVŘÍKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta umění / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//0jiixq// | Hudební umění / Klavír | Theses on a related topic

Klavírní fuga - historie a současnost
 (Nikola DRESLEROVÁ)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//q3l0ue// | Učitelství pro základní školy / český jazyk - hudební výchova | Theses on a related topic

Fuga a její vývoj v klavírní literatuře od baroka do 20. století
 (Pavel Voráček)

2011, Diplomová práce, Hudební a taneční fakulta AMU / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/6510 | Hudební umění / Klavír | Theses on a related topic

Klavírní dílo Césara Francka se zaměřením na skladbu Preludium, chorál a fuga
 (Drahoslava Jakubcová)

2006, Diplomová práce, Janáčkova akademie múzických umění v Brně

http://theses.cz/id//bfk99h// | Hra na klavír / | Theses on a related topic

Mýty a fakta o barokní fuze
 (Eliška Žilinská)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nho98/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy | Theses on a related topic

Klavírní tvorba Johannesa Brahmse se zaměřením na Variace a fugu //na Händelovo téma op. 24
 (Jiří Hrubý)

2011, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/e99bb/ | Hudební umění / Hra na klavír | Theses on a related topic

Rejchovo pojetí fugy
 (Vít Havlíček)

2011, Diplomová práce, Hudební a taneční fakulta AMU / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/6602 | Hudební umění / Hudební teorie | Theses on a related topic

Čtverzubec fugu - nebezpečná delikatesa
 (Jakub ZAČAL)

2011, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//bp583t// | Chemie a technologie potravin / | Theses on a related topic

Sigfrid Karg-Elert: Passacaglia a fúga n ab-a-c-h op. 150
 (Vladimír Kopáčik)

2015, Diplomová práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/8462 | Hudební umění / Varhany | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)