Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

dobrovolnici v prime peci

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Porovnání využití dobrovolníků v Domácím hospici sv. Zdislavy Třebíč a v Cestě domů
 (Barbora Živná)

2021, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/stsfs/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Theses on a related topic

Dobrovolnictví v Domově péče o válečné veterány při Ústřední vojenské nemocnici - Vojenské fakultní nemocnici Praha
 (Dagmar Vrabcová)

2018, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/rm34a/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Dobrovolnictví v občanském sdružení Kamarádi otevřených srdcí
 (Ivana JANÍČKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//1meskd// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Dobrovolnictví v oblasti sociálních služeb v Táboře
 (Iva HORATLÍKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6gio30// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Přínos dobrovolníků v domovech pro seniory
 (Kateřina Svobodová)

, absolventská práce, Vyšší odborná škola sociálně právní

http://theses.cz/id//3tu3ev// | 75-32-N / 01 Sociální práce | Theses on a related topic

Projevy chování dítěte předškolního věku v ústavní péči při interakci s dobrovolníkem
 (Petra PAVLÍČKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//v73z4p// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Motivace dobrovolníků v neziskové organizaci
 (Jana Poláková)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/27130 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Dobrovolníci ve věznicích a vazebních věznicích v České republice
 (Michal ČANČÍK)

2021, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//zrb9nn// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic