Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Časná enterální výživa

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Specifika ošetřovatelské péče se zaměřením na potřeby a vývojovou péči novorozenců s extrémně nízkou porodní hmotností
 (Věra TOMKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//yvn5r4// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul pediatrie | Theses on a related topic

Náklady na nekrotizující enterokolitidu a nákladová efektivita výživy novorozenců extrémně nízké porodní hmotnosti výhradně mateřským mlékem
 (Nicole Jupová)

2019, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//xl42lm// | Systémová integrace procesů ve zdravotnictví / | Theses on a related topic

Pozdní neurosenzorická morbidita novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti
 (Jan HÁLEK)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qdb4yd// | Pediatrie / | Theses on a related topic

Vztah vysokých hladin interleukinu-6 v pupečníkové krvi novorozenců porodní váhy pod 1500g, k mortalitě, kraniální a plicní morbiditě a riziku neurosenzorického postižení
 (Milan HANZL)

2009, Disertační práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5tln6p// | Specializace ve zdravotnictví / Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů | Theses on a related topic

Dlouhodobé funkční a anatomické výsledky léčby retinopatie nedonošených
 (Lucie Minxová)

2009, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yc9kd/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní vědy | Theses on a related topic

Časná enterální výživa u nedonošených dětí do 1500 gramů
 (Klára KOVANDOVÁ)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1iv98a// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Časná enterální výživa u nedonošených dětí do 1500 gramů
 (Klára KOVANDOVÁ)

2014, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//z813f6// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Enterální výživa u kriticky nemocných z pohledu sestry
 (Andrea Ondrášková)

2011, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a9ydg/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Časná enterální výživa u nedonošených dětí do 1500 gramů
 (Klára KOVANDOVÁ)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1iv98a// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Enterální a parenterální výživa z pohledu všeobecné sestry
 (Renata Doležalová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ce35ge// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)