Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Intergenerační, vzdělanostní, mobilita

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Vliv rodinného prostředí na vzestupnou intergenerační vzdělanostní mobilitu
 (Tomáš Ergens)

2007, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b7cv6/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Podpora rodiny v průběhu vzdělanostní dráhy pohledem vysokoškolských studentek
 (Lenka Turková)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v5c4f/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Analýza dat European Social Survey z hlediska otázek mezigenerační mobility
 (Antonín Paleček)

2009, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hewcb/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Faktory ovlivňující vzestupnou intergenerační sociální mobilitu u potomků z dělnických rodin v české společnosti
 (Aneta Bartáková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fxg15/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Předpoklad první vzdělanostní tranzice: socioekonomický status rodičů nebo kulturní kapitál?
 (Pavla Kozáková)

2008, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ilm9i/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Analýza dat European Social Survey z hlediska otázek mezigenerační mobility
 (Antonín Paleček)

2009, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hewcb/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Analýza dat European Social Survey z hlediska důvěry a sociálního kapitálu
 (Jana Táborská)

2009, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o6w9q/ | Humanitní environmentalistika / Sociologie | Theses on a related topic

Opouštění domácností rodičů v ČR a vybraných evropských zemích: Sekundární analýza dat "European Social Survey 2004"
 (Alena Macková)

2009, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g4c6u/ | Politologie / Sociologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)