Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

kvalita

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 5 » (total: 42 theses)
Zhodnocení využívání modelu Common Assessment Framework v zemích Evropské unie
 (Barbora Konvičková)

2018, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127550 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Model CAF (Common Assessment Framework) ? jako nástroj řízení kvality, který umožňuje organizacím veřejné správy prostřednictvím sebehodnocení identifikovat své silné a slabé stránky a oblasti pro jejich zlepšení
 (Monika Bártová)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje Praha / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.

http://theses.cz/id//7cyjxb// | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Možnosti uplatnění modelů Common Assessment Framework a Balanced Scorecard ve veřejné správě
 (Zuzana Dvořáková)

2011, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/85233 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Uplatnění modelu Common Assessment Framework ve veřejném sektoru v zemích Evropské unie
 (Zuzana Rusková)

2013, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/96685 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Manažerské metody ve veřejné správě - Společný hodnotící rámec (CAF - Common Assessment Framework)
 (Eva Šulcová)

2008, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//90z49v// | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa: Krizový management | Theses on a related topic

Manažerské metody ve veřejné správě - Společný hodnotící rámec (CAF - Common Assessment Framework)
 (Eva Šulcová)

2008, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//90z49v// | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa: Krizový management | Theses on a related topic

TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN AUTOMOTIVE INDUSTRY AND ITS APPLICATION
 (Hamza Sucakli)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//cmv9y8// | Master of Business Administration Eng (MBA) / | Theses on a related topic

Použití nástrojů Total Quality Managementu ve výrobním podniku
 (Karel Weigl)

2012, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/90920 | Ekonomika a management / Ekonomika podniku | Theses on a related topic

Korporátní quality management
 (Martin Turek)

2010, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uqeba/ | Informatika / Počítačové systémy | Theses on a related topic

Managing for Quality in Hospitality
 (Dominika Nováková)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/11620/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hospitality Management | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 5 » (total: 42 theses)