Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

udržítelný rozvoj

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 31 theses)
Nevládní neziskové organizace a projekty ochrany přírody v zemích třetího světa
 (Martin Janíček)

2008, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/us2yg/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika | Theses on a related topic

Environmentální souvislosti projektu Pod Hády
 (Hana Bielová)

2012, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cugrd/ | Humanitní environmentalistika / Environmentální studia | Theses on a related topic

Efficiency of public development projects LAG ROZVOJ Krnovska, o.p.s. in time period 2010-2014
 (Jan Metzl)

2015, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//07ax54// | Regional Development / Socioeconomic and Environmental Development of Regions | Theses on a related topic

Balíček oběhového hospodářství ve vztahu k odpadovému hospodářství
 (Vladislava Žídková)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130138 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Dotační podpora trvale udržitelného odpadového hospodářství
 (Renata BEDNÁŘOVÁ)

2016, Disertační práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//gzo3k4// | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika podniku | Theses on a related topic

Kroky nezbytné pro trvale udržitelný rozvoj společnosti IKEA
 (Filip Halman)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/emg46/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Odpadové hospodářství sportovních organizací SK Sigma Olomouc a 1. FC Brno
 (David Hoffman)

2007, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//yaapic// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie - management volného času a rekreace | Theses on a related topic

Strategie odpadového hospodářství pro vybrané území
 (Kateřina Krhánková)

2017, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//gvvo12// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Theses on a related topic

Návrh plánu odpadového hospodářství města Valašské Klobouky na období 2017-2022
 (Leona Vlčková)

2017, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//8d0sr3// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

The impacts of urbanisation on solid waste management in Accra, Ghana
 (Agnes Akuba Sagoe)

2018, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//pxokgq// | International Territorial Studies / International Development Studies | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 31 theses)