Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

hrtan

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Hodnocení hlasových obtíží u pacientů s maligním onemocněním hrtanu (Voice Handicap Index)
 (Daniela Mišíková)

2016, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//dtvusv// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Hodnocení hlasových obtíží u pacientů s maligním onemocněním hrtanu (Voice Handicap Index)
 (Daniela Mišíková)

2016, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//dtvusv// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Hodnocení hlasových obtíží u pacientů s benigním onemocněním hrtanu (Voice Handicap Index).
 (Katarína Kollová)

2015, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//sggxun// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Hodnocení kvality života u pacientů CA hrtanu (WHOQOL-BREF)
 (Lenka Teichmanová)

2017, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//0j1qt6// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v interních oborech | Theses on a related topic

Hodnocení kvality života u pacientů s karcinomem hrtanu
 (Iva Benešová)

2019, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//d14p78// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Kvalita života u pacienta po totální laryngektomii
 (Marcela KOWALSKÁ)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//hg9avc// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Kvalita života nemocných po totální laryngektomii
 (Eva Baudyšová)

2008, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//6qqyfd// | Ošetřovatelství / | Theses on a related topic

Hodnocení kvality života a hlasových obtíží u pacientů s onemocněním hrtanu
 (Nikola Špičková)

2017, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ixw8hv// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v interních oborech | Theses on a related topic

Dech a hlas herce a dech a hlas postavy
 (Jana Štvrtecká - Kaločová)

2011, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/vnrfo/ | Dramatická umění / Činoherní herectví | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)