Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sexualita

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Sexuální asistence z pohledu osob s tělesným postižením - lidí na vozíku.
 (Vendula Grünwaldová)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hcrsa/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Sexuální a intimní asistence pro osoby tělesně postižené a seniory
 (Kateřina ČERNÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//pvawvw// | Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence + 2 sp. | Theses on a related topic

Zavedení sexuální asistence u osob s postižením z hlediska sociální práce a etiky
 (Veronika ČERNÁ)

2016, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//namqbv// | Sociální práce / Etika v sociální práci | Theses on a related topic

Sexuální asistence u osob se zdravotním postižením
 (Eliška VODÁKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//tiz3d9// | Tělesná výchova a sport / Aplikované pohybové aktivity | Theses on a related topic

Sexuální asistence a osoby s poraněním míchy
 (Pavlína ŠTĚPANČÍKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//zbon6f// | Tělesná výchova a sport / Aplikovaná tělesná výchova | Theses on a related topic

Osobní život mentálně postižených lidí (partnerství a sexualita)
 (Petra ŠIMONOVÁ)

2009, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//j55bva// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Osobní život mentálně postižených lidí (partnerství a sexualita)
 (Petra ŠIMONOVÁ)

2007, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ngjh07// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Naplňování potřeb partnerského a sexuálního života u lidí s těžkým tělesným postižením
 (Aneta Štanclová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z8y0h/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Partnerství osob s mentálním postižením
 (Pavla HUBÁČKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//c6f2to// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Sexualita a intimita seniorů
 (Anežka Kuncová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mzsp1/ | Sociologie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)