Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Smrt

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Projekt strategického marketingového plánu zdravotního ústavu paliativní a hospicové péče
 (Romana Zahnašová)

2019, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//xmwlxq// | Ekonomika a management / Management ve zdravotnictví | Theses on a related topic

Projekt Hospic: edukace žáků v tématice umírání a smrti
 (Stanislava Komoňová)

2019, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/sc8yv/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Projekt založení hospicové péče ve Zlínském kraji
 (Ivana Ďurišová)

2019, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//sbuded// | Ekonomika a management / Management ve zdravotnictví | Theses on a related topic

Projekt domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji
 (Kateřina ŽÁČKOVÁ)

2009, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//34m5u3// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Paliativní péče v České republice
 (Michaela Kaštánková)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ipgek/ | Ekonomika a management / Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb | Theses on a related topic

Projekt Hospic: edukace žáků v tématice umírání a smrti
 (Stanislava Komoňová)

2019, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/sc8yv/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Vyřešení projektu technických zařízení budovy pro hospic.
 (Veronika Brudná)

2015, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/111070 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Theses on a related topic

Zlepšení finanční stability projektu mobilní hospicové péče obecně prospěšné společnosti Mobilní hospic Ondrášek
 (Radana MANOUŠKOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//4svljd// | Humanitní studia / Management v neziskovém sektoru | Theses on a related topic

Projekt marketingového řízení Hospice na Svatém Kopečku
 (Aneta Škorpíková)

2015, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//s716b1// | Ekonomika a management / Management ve zdravotnictví | Theses on a related topic

Projekt Hospic: edukace žáků v tématice umírání a smrti
 (Stanislava Komoňová)

2019, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/sc8yv/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)