Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

plugin

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Iterační metody řešení nelineárních rovnic a jejich využití
 (Jonáš Urban)

2019, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//53yjpm// | Informační technologie / | Theses on a related topic

Porovnání a spolehlivost vyšetření zrakové ostrosti na optotypu logMAR ETDRS a Snellen celořádkovou a interpolační metodou
 (Petr Veselý)

2012, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vcpp2/ | Lékařská biofyzika (čtyřleté) / Lékařská biofyzika | Theses on a related topic

Analýza konvenčních a nekonvenčních diagnostických metod nedestruktivního testování a jejich vhodnosti použití v průmyslové praxi
 (Tomáš BARTOUŠEK)

2019, Bakalářská práce, Fakulta strojního inženýrství / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//8hr546// | Strojírenství / Materiály a technologie v dopravě | Theses on a related topic

Vývoj, optimalizace a validace analytické metody na stanovení neurotoxinu \recke{beta\recke{}}-N-methylamino-L-alaninu ve vodě a sinicích pomocí LC/MS
 (Karel HOŘEJŠÍ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//gmcb8k// | Chemie / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

Teorie fuzzy modelů a jejich využití a interpretace pro rozvoj cykloturistiky v Jihomoravském kraji
 (Pavel Kolisko)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qi8e0/ | Geografie (čtyřleté) / Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země | Theses on a related topic

Imunochemická a mikrobiologická metoda stanovení plazmatických a erytrocytárních folátů a vliv přítomnosti antifolátových terapeutik
 (Michal Řiháček)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/enrkf/ | Aplikovaná biochemie / | Theses on a related topic

Použití metody magnetických separací pro izolaci a detekci mykobakterií z biologického materiálu
 (Markéta Hušáková)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x7g9d/ | Molekulární a buněčná biologie a genetika / | Theses on a related topic

Hodnocení použitelnosti a prototypování uživatelských rozhraní webových aplikací
 (Petra Ivašková)

2013, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fwk8x/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Testování a hodnocení použitelnosti vybraných autoatlasů
 (Markéta Kožuriková)

2012, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//hv2orl// | Systémové inženýrství a informatika / Regionální a informační management | Theses on a related topic

Testování a hodnocení použitelnosti analogových map vybrané příhraniční oblasti
 (Stanislav Struška)

2014, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//k1ncou// | Systémové inženýrství a informatika / Regionální a informační management | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)