Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

musculus

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Behavioural strategies of two house mouse subspecies (Mus musculus musculus, M.m. Domesticus)
 (Zuzana Hiadlovská)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g82f9/ | Biologie (čtyřleté) / Zoologie | Theses on a related topic

Variabilita, ontogeneze a fylogeneze musculus pronator teres a jejich klinický význam
 (Kateřina Vymazalová)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t7y0x/ | Anatomie, histologie a embryologie (čtyřleté) / Anatomie, histologie a embryologie | Theses on a related topic

Možnosti kinezioterapie s uplatněním svalové smyčky musculus triceps brachii a musculus serratus anterior.
 (Lucie SZMEKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//anl1rd// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Hlavní močové proteiny v pachové komunikaci dvou poddruhů myši domácí M. m. musculus a M. m. domesticus
 (Pavla Jarmičová)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tixxe/ | Ekologická a evoluční biologie / Zoologie | Theses on a related topic

Genetické faktory ovlivňující frekvenci výskytu t-haplotypu u myši domácí (Mus musculus)
 (Denisa Zlámalová)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/epvgr/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Vliv intradialyzačního rehabilitačního programu na svalovou sílu musculus quadriceps femoris a funkční zdatnost
 (Ludmila Mazalová)

2017, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d2wip/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Vplyv rehabilitácie na svalovú silu musculus quadriceps femoris a kvalitu života u pacientov s chronickým renálnym zlyhaním
 (Petra Rothová)

2016, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d4z5w/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Transfer musculus flexor hallucis longus u rozsáhlých ruptur Achillovy šlachy
 (Peter Filan)

2013, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/az98r/ | Chirurgie (čtyřleté) / Chirurgie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)