Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

kriticke mysleni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Analýza kurikul předmětů rozvíjejících kritické myšlení studentů CHASOP
 (Lucie Harenčáková)

2022, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/mvt7r/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Kritické myšlení studentů fakulty humanitních studií
 (Jana Martincová)

2018, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/abtwe/ | Pedagogika (čtyřleté) / Pedagogika | Theses on a related topic

Kritické myšlení jako obranný mechanismus v informační válce
 (Jonáš Prstek)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w7h87/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Metody výuky rozvíjející kritické myšlení žáků středních pedagogických škol ve výuce vybraných předmětů
 (Iveta ČÍŽOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//9vqmv9// | Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání - Pedagogika | Theses on a related topic

Kritické myšlení u žáků sekundárního vzdělávání
 (Lenka BENDLOVÁ)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//opbv6b// | Psychologie / | Theses on a related topic

Kritické myšlení žáků středních škol
 (Lenka Miklíková)

2021, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2lfuds// | Sociální pedagogika / | Theses on a related topic

Kritické myšlení žáka prvního stupně jako faktor ovlivňující jeho prospěch
 (Karolína KOLÁŘOVÁ)

2023, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//35hf5k// | Speciální pedagogika / Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika | Theses on a related topic

Metody výuky rozvíjející kritické myšlení žáků ve výuce českého jazyka a literatury na 2. stupni základní školy
 (Eva ŘÍHOVÁ)

2024, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//0zfj2x// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Metakognice a kritické myšlení vysokoškolských studentů
 (Klára ČERMÁKOVÁ)

2024, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//u231b4// | Psychologie / | Theses on a related topic

Kritické myšlení a jeho metody ve výuce vlastivědy na 1.stupni ZŠ
 (Michaela MEYEROVÁ)

2023, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ej03tq// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)