Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

ČESKY

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Using Literature to Encourage Extensive Reading in a Language-Learning Context
 (Jakub Fischer)

2018, Bakalářská práce, AKCENT College

https://is.akcentcollege.cz/th/cflz5/ | Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk | Theses on a related topic

Using Literature to Encourage Extensive Reading in a Language-Learning Context
 (Jakub Fischer)

2018, Bakalářská práce, AKCENT College

https://is.akcentcollege.cz/th/cflz5/ | Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk | Theses on a related topic

Holocaust v české odborné literatuře v letech 1945 - 1958
 (Vít Škornička)

2021, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pkgwo/ | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

Literatura v Rovnosti v letech 1945-1948
 (Alena Hušková)

2010, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v1ibi/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic

Specifičnost výuky v předmětu Český jazyk a literatura v podmínkách malotřídních škol
 (Kristina HOLÁŇOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//xjaye8// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Lidová slovesnost v mateřských školách v současnosti na základě výzkumu v Týništi nad Orlicí
 (Markéta Veselková)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y0eds/ | Historické vědy / Etnologie | Theses on a related topic

Studenti v roli učitele a jejich představa o ideálních rolích v online výuce
 (Šárka Florianová)

2021, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pgjzs/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Metody dramatické výchovy v práci s dětskou literaturou - Pavouček Čenda v
 (Veronika BÍLÁ)

2021, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//25k3pw// | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Tematika pranostik a pořekadel v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ v pojetí různých vyučovacích metod
 (Hermína Minářová)

2014, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//crqscq// | Učitelství pro základní školy / Prohloubený studijní program - Specifické poruchy učení a chování, Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Using Literature to Encourage Extensive Reading in a Language-Learning Context
 (Jakub Fischer)

2018, Bakalářská práce, AKCENT College

https://is.akcentcollege.cz/th/cflz5/ | Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)