Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

cizí jazyky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Vliv kooperativních strategií na efektivitu jazykového vyučování
 (Lenka Hrušková)

2008, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ytyu1/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Vliv kooperativních strategií na efektivitu jazykového vyučování
 (Lenka Hrušková)

2008, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ytyu1/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Výukové strategie podporující inkluzi ve vzdělávání
 (Jitka Ferdanová)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q38sa/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Výukové strategie podporující kompetence k učení
 (Ivona Sedláčková)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j889z/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Strategie k rozvoji předpokladů pro výuku počátečního čtení a psaní u žáků se sociálním znevýhodněním
 (Hana Hadrabová)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/blokh/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Výukové strategie učitelů u žáků v základní škole speciální
 (Anna KOUDELKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6xjuie// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Výukové strategie v oblasti výživy na 2. stupni ZŠ
 (Marie POPELKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//zo9nxx// | Učitelství pro základní školy / Vy-Bi | Theses on a related topic

Efektivní výukové strategie v hodinách AJ na vysoké škole
 (Michaela Perczynská)

2016, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//lqub3g// | Specializace v pedagogice / německý jazyk - anglický jazyk | Theses on a related topic

Výukové strategie využívané u žáků s těžkým kombinovaným postižením
 (Lucie ZUBKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//dxu9xf// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Learning Styles and Learning Strategies of Gifted Students in English Lessons
 (Hana Chlubná)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jx1g5/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)