Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sociální kompetence

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Příprava projektu kooperativní dovednosti a klima třídy ve výuce pohybových her
 (Štěpán VELE)

2008, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/4562 | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Využití kooperativní výuky v rozvíjení sociálních kompetencí žáků 1.stupně ZŠ
 (Irena ŠIMKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//fsq4y9// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň ZŠ | Theses on a related topic

Skupinová a kooperativní výuka v předmětu český jazyk a literatura na střední škole
 (Lenka BERANOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//8u7hos// | Učitelství pro střední školy / AJ-ČJ | Theses on a related topic

Skupinové vyučování v odborných předmětech na SOŠ ekonomické
 (Veronika Patřičná)

2019, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//89ups5// | Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů | Theses on a related topic

Kooperativní/skupinové vyučování jako prostředek rozvoje sociálních kompetencí žáků na střední škole
 (Miriama Remetová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//zsvi5f// | Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů | Theses on a related topic

Skupinové a kooperativní vyučování matematice v podmínkách málotřídní školy
 (Eva Neprášková)

2009, Diplomová práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM90 | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - speciální pedagogika | Theses on a related topic

Integrovaná tématická výuka "Restaurace zdravé výživy" - zdravý den v malotřídní škole s využitím vrstevnického vyučování
 (Drahoslava Mikulášková)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d3bmu/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Netradiční metody vyučování matematice jako prostředek zlepšení vztahů ve třídě
 (Radka BORŮVKOVÁ)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qzuto0// | Matematika / Didaktika matematiky | Theses on a related topic

Aplikace skupinového vyučování do výuky na střední škole
 (Zdeňka SŮVOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xur26k// | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku | Theses on a related topic

Akční výzkum zaměřený na využití projektového vyučování v hodinách anglického jazyka na úrovni B1/B2
 (Dominika Randáčková)

2020, Bakalářská práce, AKCENT College

https://is.akcentcollege.cz/th/k2dxe/ | Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)