Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

labour office

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Řízení komunikace s klienty na ÚP v ČR - krajská pobočka v Ústí nad Labem, kontaktní pracoviště Most
 (Veronika Fialová)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/c8jzy/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Hodnocení aktivní politiky zaměstnanosti ÚP Karviná
 (Lucie Chládková)

2011, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ut5bc/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika | Theses on a related topic

Absolventi na trhu práce – pomoc poskytovaná absolventům úřadem práce a jinými institucemi v lokalitě Třebíčska
 (Marie Bastlová)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jr9cv/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Význam úřadu práce na trhu práce v ČR
 (Věra Kotroušová)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//0gf9cm// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Aktivní politika zaměstnanosti na Úřadu práce České republiky – Krajské pobočce v Ostravě
 (Tereza Doležalová)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105924 | Ekonomika a management / Ekonomika a právo v podnikání | Theses on a related topic

Činnost Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR Hlučín na úseku dávek pro osoby se zdravotním postižením.
 (Kateřina Škrobánková)

2020, Diplomová práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/jwwzx/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika | Theses on a related topic

Zkušenost sociálních pracovníků se sebereflexí na Úřadu práce
 (Ludmila Šujanová)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xyg8s/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Vzájemná součinnost Lékařské posudkové služby ČSSZ a Úřadu práce ČR při poskytování příspěvku na péči
 (Karla Uhlíková)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/yoyrh/ | Právní specializace / Sociálně právní činnost | Theses on a related topic

Bariéry absolventů středních odborných škol registrovaných na ÚP při vstupu na trh práce
 (Aneta MYNAŘÍKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//q35kcb// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Úřad práce jako aktér na trhu práce z pohledu zaměstnavatelů v konkrétním regionu České republiky
 (Marcela KADLECOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//npeg2b// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)