Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

morfologie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Morfologie buněk periferní krve u leukopenických pacientů – porovnání diferenciálního rozpočtu leukocytů stanoveného mikroskopicky a pomocí DM (digitální morfologie)
 (Nikola Fučíková)

2014, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qyt1i/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Morfologie a taxonomie nymf středoevropských druhů mer se zvláštním zaměřením na rod Eryngiofaga (Hemiptera: Psylloidea)
 (Jana Hintenausová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uho46/ | Ekologická a evoluční biologie / Biologie se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Úvod do matematické morfologie
 (Lucie Keilová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tdfg8/ | Matematika / Finanční a pojistná matematika | Theses on a related topic

Morfologie a taxonomie larev mer čeledi Triozidae se zaměřením na nedostatečně známé druhy ve fauně střední Evropy (Hemiptera: Psylloidea)
 (Jana Hintenausová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pvl42/ | Ekologická a evoluční biologie / Učitelství biologie pro střední školy | Theses on a related topic

Morfologie ušního boltce a její význam v individuální identifikaci
 (Klaudia Lakatosová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j4yxm/ | Antropologie / | Theses on a related topic

Morfologie klasických komedií řeckého stínového divadla
 (Janika Brázdová)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xdy6m/ | Filologie / Novořecký jazyk a literatura | Theses on a related topic

Hierarchická segmentace biomedicínských obrazů s využitím matematické morfologie
 (Jakub Jozef Pálenik)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vzizp/ | Aplikovaná informatika / Zpracování obrazu | Theses on a related topic

Polymorfizmy kandidátních genů pro schizofrenii a morfologie sítnice měřená pomocí OCT
 (Martin Babáš)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/titym/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Matematická morfologie v spracování digitální 2D vědecké fotografie
 (Rastislav Zdechovan)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t0hqp/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)