Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

mramor

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Alternativní materiál za buloňský mramor jako referenční vzorek pro zkoušku obrusu přírodního kamene širokým kolem
 (Vít Šimbovský)

2020, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141503 | Těžba nerostných surovin / | Theses on a related topic

Studium provenience mramorů používaných při výrobě historických stavebních materiálů
 (Elena Vaníčková)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jqlxo/ | Chemie / Chemie konzervování - restaurování | Theses on a related topic

Katodoluminiscenční studium mramorů v centru svratecké klenby moravika.
 (Paulína Trnková)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c39cj/ | Geologie / | Theses on a related topic

Gamaspektrometricka charakteristika mramoru pri západním okraji brunovistulika
 (Veronika Klusová)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tww10/ | Geologie / | Theses on a related topic

Elginovy mramory v kulturním kontextu Britského muzea a nového Muzea Akropole
 (Hana Rambousková)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m2csj/ | Humanitní studia / Sociální antropologie | Theses on a related topic

Tektonická stavba mramorů v okolí Olešnice
 (Marek Janča)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ws588/ | Geologie / | Theses on a related topic

Mramory tzv. vnútorných fylitov moravika
 (Júlia Kršiaková)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/myeh8/ | Geologie / | Theses on a related topic

Dobývání a zpracování bloků mramoru
 (František Jampílek)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137194 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Theses on a related topic

Mramory Jeseníků
 (Ivo Markovský)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119681 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Theses on a related topic

Katodoluminiscenční vlastnosti mramoru vranovsko-olešnické skupiny moravika
 (Vladimír Opletal)

2006, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bt4eo/ | Geologie / Geologie, hydrogeologie a geochemie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)