Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

ferromagnetism

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Elektronové vlastnosti kobaltitů studovaných pomocí elipsometrie
 (Miroslav Golian)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zs2o6/ | Aplikovaná fyzika / Nanotechnologie - aplikovaná fyzika | Theses on a related topic

Construction of a far-infrared ellipsometer and an experimental study of optical properties of ferromagnetic cobaltites
 (Pavel Friš)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jvb5s/ | Pokročilé materiály a nanovědy / Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie | Theses on a related topic

Zjišťování magnetických vlastnosti čistých kovů ferromagnetické skupiny
 (Martin Myšulka)

2010, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78406 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Magnetické vlastnosti moderních et. plechů pro jádra transformátorů
 (Milan Lúčan)

2010, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78376 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Zjišťování magnetických vlastnosti typových konstrukčních ocelí
 (Roman Žurovec)

2010, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78610 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic