Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

psychiatrie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Prezentace genderových rolí v hrané a animované verzi Krásky a zvířete od Walta Disneyho a jejich porovnání (diskurzivní analýza)
 (Michaela Střížová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ov3aq/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic

Informační a komunikační technologie a jejich využití u dětí a žáků s narušenou komunikační schopností
 (Petra Doležalová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vw10k/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Verbální a neverbální prostředky persvaze na českých a německých billboardech
 (Marie SOCHOROVÁ)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//86yrec// | Filologie / Česko-německá areálová studia | Theses on a related topic

Gestové frazeologismy v ruském a českém jazyce: neverbální a verbální interakce
 (Kristýna TRNKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//oc2fj6// | Filologie / Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast | Theses on a related topic

Komparace živých vstupů ve zpravodajství komerční a veřejnoprávní televize z hlediska vztahu verbální a neverbální komunikace
 (Filip VAHALA)

2021, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jq010o// | Mediální a komunikační studia / Žurnalistika | Theses on a related topic

Verbální a neverbální komunikace ve vztahu učitele a studenta SŠ
 (Markéta MORAVCOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//9t15j1// | Specializace v pedagogice / hudební výchova - občanská výchova | Theses on a related topic

Problematika komunikace sester s pacienty se sluchovým znevýhodněním v rámci ošetřovatelské péče v nemocnici na lůžkovém oddělení
 (Petra DEKICKÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ee2kfr// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Komunikace s osobami se sluchovým postižením v domově pro seniory
 (Romana Svobodová)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iaiu1/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Theses on a related topic

Vnímání hodnoty komunikace v ošetřovatelské péči z pohledu sester
 (Iva ZIKOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6f8xki// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Problematika komunikace a ošetřovatelská péče u pacienta s afázií na neurologickém oddělení
 (Petra LIŠKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0w1wpu// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)