Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Analýza, volebních, programů

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Analyse und Vergleich des Themas "Sicherheit" in den Wahlprogrammen der SPD und FDP bei den Landtagswahlen in Berlin 2011 anhand der kognitiven Metapherntheorie
 (Zuzana JURENKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//y1g7bl// | Filologie / Německá filologie - Španělská filologie | Theses on a related topic

Pojímání tělesnosti v poetickém díle Garyho Snydera: spiritualita z pohledu kognitivní teorie metafory
 (Alena Ištoková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ap4md/ | Humanitní studia / Religionistika | Theses on a related topic

Psycholingvistická analýza teorie konceptuálních metafor a ztělesněného jazyka
 (Filip Lothar RUDORFER)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//dq5vun// | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk a literatura (jednooborové) | Theses on a related topic

Analýza metafory: teorie a komputačně lingvistické přístupy
 (Dalibor PAVLAS)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xa9svz// | Humanitní studia / Obecná lngvistika - Filozofie | Theses on a related topic

Analýza metafor jako univerzální nástroj? Přenesené významy v textových analýzách
 (Jakub PALEČEK)

2019, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//b9qzmk// | Politologie / | Theses on a related topic

Analytické metody v psycholingvistickém výzkumu percepce metafor
 (Filip Lothar RUDORFER)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//q77r88// | Učitelství pro základní školy / UČ AJ a lit. ZŠ14 navazující | Theses on a related topic

Využití konceptuálních metafor v českém reklamním diskurzu
 (Klára HAPKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//fnjakd// | Filologie / Bohemistika | Theses on a related topic

Vizuální aspekty literární metafory
 (Tereza Čechová)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fq570/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika a kulturní studia | Theses on a related topic