Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Test, stejně, efektivního, soutěžitele

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Posuzování rabatů jako zakázané soutěžní praktiky v EU a USA
 (Tomáš Kirner)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b4th2/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika a mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

Test stejně efektivního soutěžitele v soutěžním právu
 (Zuzana Hajná)

2019, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qy7qq/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Obchodní právo | Theses on a related topic

Test stejně efektivního soutěžitele v soutěžním právu
 (Zuzana Hajná)

2019, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qy7qq/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Obchodní právo | Theses on a related topic

Účinek frakcí polyanilinových nanočástic na oxidační vzplanutí lidských neutrofilů
 (Petra Antovská)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xnn8v/ | Aplikovaná biochemie / | Theses on a related topic

Test stejně efektivního soutěžitele v soutěžním právu
 (Zuzana Hajná)

2019, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qy7qq/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Obchodní právo | Theses on a related topic

Test stejně efektivního soutěžitele v soutěžním právu
 (Zuzana Hajná)

2019, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qy7qq/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Obchodní právo | Theses on a related topic

Zneužití dominantního postavení soutěžitelů na trhu v ČR
 (Claudia Lipusová)

2020, Diplomová práce, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/k9d6s/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Případy zneužití dominantního postavení v České republice
 (Eliška Kapičková)

2015, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vt08c/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Zneužití dominantního postavení vylučovací praktikou podnákladových cen
 (Veronika Chytrá)

2017, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n0s5y/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Vykořisťovatelské a vylučovací zneužití dominantního postavení v evropském a a českém soutěžním právu
 (Jana Konopiská)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h6gt2/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)