Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

censoring

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Statistická inference v parametrických modelech v analýze přežití
 (Jakub Ščavnický)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gtb3i/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Statistická inference v modelech analýzy přežití pro jednorozměrné úmrtnostní tabulky
 (Veronika Laššáková)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x6anq/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Modely pro hodnocení podílu vyléčených pacientů
 (Lucie Bulantová)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dd9ik/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic