Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

nadory prsu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Měření tuhosti prsu - vyšetřovací metoda zvyšující efektivitu sekundární prevence karcinomu prsu
 (Jiří PROKOP)

2018, Disertační práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//4vy7he// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Theses on a related topic

Fibroblasty asociované s nádory prsu
 (Kateřina Furchová)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/skpa6/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Detekce N-glykanových struktur izolovaných ze sér a tkání pacientek s nádorem prsu
 (Eliška Stuchlíková)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vonxb/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic

Molekulární interakce v metastazování low-grade nádorů prsu
 (Josef Maryáš)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zkh4t/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Nové prometastatické proteiny u nádorů prsu a jejich molekulární úloha
 (Lucia Janáčová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ia8ae/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic

Nádorové mikroprostředí a chemorezistence nádoru prsu
 (Barbora Maierová)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uvxah/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Prediktivní faktory odpovědi na neoadjuvantní chemoterapii pacientek s karcinomem prsu
 (Jana Petráková)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yh3t2/ | Ekologická a evoluční biologie / Učitelství geografie a kartografie pro střední školy Učitelství biologie pro střední školy | Theses on a related topic

Význam molekulárně genetického testování BRCA1, BRCA2 a dalších genů u pacientů s karcinomem prsu a ovarií
 (Petra Sedláková)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/puchx/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Molekulární úloha katechol-O-methyltransferasy u trojitě negativních nádorů prsu
 (Petra Kamenská)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j5b59/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Regulační síť desmocollinu-1 ve vztahu k metastazování nádorů prsu
 (Alice Sovová)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gqqp6/ | Aplikovaná biochemie / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)