Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Propagace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
"Product Placement" a "Branded entertainment" v komunikačním mixu
 (Pavel Zingl)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/j846r/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Komunikační mix festivalu Streetfest
 (Alexander KRAJČÍR)

2009, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1a3n4l// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Návrh marketingové komunikace pro flamencový festival
 (Denisa Pavelová)

2013, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/96614 | Ekonomika a management / Marketing a obchod | Theses on a related topic

Hudební festival Znojmo - průzkum návštěvníků
 (Martin Chalánek)

2013, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.

http://theses.cz/id/sty8jq/ | Marketing a management / | Theses on a related topic

Marketingová komunikační strategie festivalu vážné hudby
 (Alena Řezníčková)

2011, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/g3dso/ | Hudební umění / Hudební manažerství | Theses on a related topic

An Analysis of Marketing Communication by the Fingers Up Music Festival
 (Martina Janků)

2015, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//h46s4j// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Theses on a related topic

Zlín Film Festival a jeho eventové aktivity
 (Barbora Hasalová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//u53jc3// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Festival amatérského divadla Hobblík & Mumraj!
 (Adam MOCZERNIUK)

2011, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//yeypai// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Sociální reklama, reklama neziskových organizací v ČR
 (Markéta Kujelová)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//fd4koc// | Ekonomika a management (Bc.) / | Theses on a related topic

Reklama, jak reklama ovlivňuje děti a etická stránka reklamy
 (Martina KREJČÍŘOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ra6373// | Specializace v pedagogice / Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání a výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)