Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

řepka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vliv mikroklimatu porostu a půdy na rozvoj patogenů řepky olejné
 (Jana Kutálková)

2020, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//1c4su3// | Rostlinolékařství / | Theses on a related topic

Vliv mikroklimatu a půdních vlastností na výskyt listových patogenů ječmene v zemědělském podniku
 (Lukáš Stošek)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//24yi0a// | Rostlinolékařství / | Theses on a related topic

Specifika mikroklimatu pšenice a výskyt vybraných patogenů v této souvislosti
 (Ladislava Minaříková)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//tfksie// | Rostlinolékařství / | Theses on a related topic

Vztahy mezi vývojem počasí, porostním mikroklimatem pšenice ozimé a napadením důležitými patogeny
 (Alena Haraštová)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//5ofy9e// | Fytotechnika / | Theses on a related topic

Výskyt listových a klasových patogenů obilnin ve vztahu k mikroklimatu porostu
 (Kristýna Gešvindrová)

2015, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//bku436// | Rostlinolékařství / | Theses on a related topic

Vliv mikroklimatu porostu a půdy na rozvoj patogenů řepky olejné
 (Jana Kutálková)

2020, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//1c4su3// | Rostlinolékařství / | Theses on a related topic