Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

fosforylace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Fosforylace a subcelulární lokalizace proteinu prominin-1/CD133
 (Petr Pleskač)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hddlh/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Role fosforylace a defosforylace v regulaci telomerázové aktivity
 (Jana Porubská)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k4is8/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Fosforylace rekombinantních proteinů solubilními a imobilizovanými kinázami
 (Eliška Šťovíčková)

2017, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//3vn331// | Speciální chemicko-biologické obory / Analýza biologických materiálů | Theses on a related topic

Studium fosforylace proteinu pomocí CELIF
 (Lenka Michalcová)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sy5lw/ | Aplikovaná biochemie / | Theses on a related topic

Role reaktivních částic kyslíku a proteinové fosforylace na rybí spermie
 (Ievgeniia GAZO)

2015, Disertační práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9sq8vh// | Zootechnika / Rybářství | Theses on a related topic

Studium proteinových fosforylací pomocí hmotnostní spektrometrie
 (Kateřina Hanáková)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h2tz3/ | Genomika a proteomika / | Theses on a related topic

Strukturní změny fragmentu Tau proteinu indukované jeho fosforylací
 (Radek Crha)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a2ca5/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Strukturní a katalytické změny indukované fosforylací regulační domény lidské tyrosin hydroxylasy
 (Erik Župa)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l9xyb/ | Biochemie / | Theses on a related topic

MS analýza proteinů a jejich posttranslačních modifikací se zaměřením na fosforylaci
 (Jiří Novotný)

2018, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//rswf9f// | Speciální chemicko-biologické obory / Bioanalytik | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)