Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

neuropsychologicka rehabilitace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Efektivita tréninku paměťových funkcí u osob s organickým postižením mozku
 (Anna Tronečková)

2008, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xv1su/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Dynamika změn kognitivních funkcí u osob s depresivní poruchou v remisi
 (Tereza Krčmová)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lx8xb/ | Psychologie / | Theses on a related topic