Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

remise

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Kognitivní deficit u deprese v době remise
 (Eliška Dočkalová)

2007, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/knu3n/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Faktory ovlivňující kvalitu života depresivních pacientů v obodobí remise
 (Soňa Bajerová)

2006, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xmp03/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Faktory ovlivňující kvalitu života u pacientů s dg. schizofrenie v období remise
 (Hikmet Vavrečková Salihová)

2008, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/boswx/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Kvalita života u pacientů s dg. schizofrenie v období remise
 (Hikmet Vavrečková Salihová)

2009, Rigorózní práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eb96g/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Profil kognitivních funkcí u depresivních pacientů v období remise
 (Jitka Holcnerová)

2006, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sgiqd/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Vztah mezi velikostí tumoru mammy a délkou remise
 (Eva ŠPAČKOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//soqxt1// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Dynamika změn kognitivních funkcí u osob s depresivní poruchou v remisi
 (Tereza Krčmová)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lx8xb/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Kvalita života u pacientek v remisi onkologického onemocnění prsu
 (Veronika Šutorová)

2014, Rigorózní práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pte2c/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Vliv tělesné zdatnosti na kvalitu života u pacientů v remisi po léčbě hematoonkologických onemocnění
 (František Jedlička)

2011, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a3h5n/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Theses on a related topic

Vytrvalostní trénink při roztroušené skleróze v remisi
 (Martin DANIEL)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//w3uru7// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)