Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Biologický materiál

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Nežádoucí události a nesrovnalosti při odběrech a transportech biologického materiálu
 (Veronika VEČEŘOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//d4safl// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Návrh na optimalizaci svozových tras biologického materiálu
 (Lenka Skulinová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119457 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Nežádoucí události a nesrovnalosti při odběrech a transportech biologického materiálu
 (Veronika VEČEŘOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//d4safl// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Odběr moče k mikrobiologické analýze v práci všeobecné sestry
 (Veronika Šimková)

2012, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wb9tp/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Odběr krve včera a dnes
 (Pavlína STOLARIKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0e8aez// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Pupečníková krev a její odběr
 (Hana Anežka HAVLÍČKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xo94v5// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Odběr pupečníkové krve a možnosti jejího využití
 (Barbora Dvořáková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//03tneg// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Zařízení pro reprezentativní mechanický odběr vzorků sypkého materiálu
 (Marek Kuča)

2018, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129557 | Strojírenství / Dopravní stroje a manipulace s materiálem | Theses on a related topic

Vývoj, optimalizace a konstrukce přenosného zařízení pro odběr pachových vzorků
 (Michal Beran)

2019, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//ij3jvh// | Forenzní analýza / | Theses on a related topic

Návrh aparatury pro kontinuální odběr plynného vzorku spalin
 (Tomáš Bortlíček)

2019, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137109 | Strojírenství / Technika tvorby a ochrany životního prostředí | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)