Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Řepka olejná

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Využití spektroskopie v blízké infračervené oblasti ke sledování skladby mastných kyselin v řepce olejné
 (Tereza KŘESINOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//674fsn// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Theses on a related topic

Použití spektroskopie v blízké infračervené oblasti pro charakterizaci suroviny pro výrobu slunečnicového oleje
 (Petra Vystavělová)

2016, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//x2x9tu// | Chemie a technologie potravin / | Theses on a related topic

Analýza využití spektroskopie v blízké infračervené oblasti pro hodnocení tíže Parkinsonovy nemoci
 (Ondřej Klempíř)

2016, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//z60s79// | Přístroje a metody pro biomedicínu / | Theses on a related topic

Využití separačních metod a NIR spektroskopie ke stanovení kvality řepky olejné
 (Lenka ENDLOVÁ)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//375htc// | Analytická chemie / Analytická chemie heterogenních systémů | Theses on a related topic

Výzkum extrémně zakrytých galaktických jader v našem blízkém okolí
 (Kristína Kallová)

2023, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mfxfw/ | Fyzika / Astrofyzika | Theses on a related topic

Možnosti stanovení vybraných aminokyselin v mateřském mléce metodami plynové a kapalinové chromatografie
 (Iveta Břízová)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ure0jc// | Speciální chemicko-biologické obory / Bioanalytik | Theses on a related topic

Mastné kyseliny a možnosti jejich stanovení v rostlinném materiálu pomocí plynové chromatografie
 (Lukáš Romanský)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ifw80/ | Chemie / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)