Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Policie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Fyzická připravenost uchazečů u přijímacího řízení k Policii ČR
 (Miroslav Janů)

2016, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hz6dk/ | Tělesná výchova a sport / Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek | Theses on a related topic

Zjištění úrovně motorické výkonnosti osobních ochránců a řidičů ochránců Útvaru pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby Policie České republiky
 (David ŠÍR)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//4sm0mq// | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Připravenost žáků 1. ročníků na školní výuku
 (Ivana PAWELKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//7bp1nw// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Závislost výkonu ve vybraných motorických testech na věku u Policie ČR
 (Petr HOCEK)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//1rxl2c// | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Návrh nové přijímací testové baterie pro zjištění aktuální tělesné kondice uchazečů o zaměstnání u Policie ČR
 (Jaroslav FRANTA)

2011, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//24a2t2// | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Fyzické testy u Policie České republiky
 (Jiří Jabůrek)

2009, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//j6lok1// | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Rozložení kariérových kotev u Policie ČR a jejich vliv na pracovní spokojenost a angažovanost
 (Veronika Klodnerová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/en9x3/ | Psychologie / | Theses on a related topic