Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

analyza poradu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Analýza diskusního pořadu Duel
 (Tereza BRHELOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//mmjcwt// | Mediální a komunikační studia / Žurnalistika | Theses on a related topic

Inside Nature's Giants - analýza žánrového pořadu coby kulturní kategorie
 (Diana GALLASOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3gz3ms// | Humanitní studia / Žurnalistika - Filmová věda | Theses on a related topic

Mediální pokrytí teroristických útoků v Paříži dne 13. 11. 2015 ve zpravodajském pořadu Události. Obsahová analýza
 (Jan Zatloukal)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e2p5i/ | Mediální a komunikační studia / Žurnalistika | Theses on a related topic

Fenomén DUŠE K analýza a realizace besedního pořadu jako divadelního formátu
 (Andrea Bennani)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ysuvc/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Sama doma: analýza obsahové a formální podoby pořadu s důrazem na diváckou recepci konstrukce ženství
 (Anna Košťálová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v34jv/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic

StarDance jako globální televizní formát: komparativní analýza české a britské verze pořadu s důrazem na efekty glokalizace a kulturní hybridizace
 (Kateřina Vítková)

2011, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xb5gn/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic

Komplexní analýza televizního diskusního pořadu: zaměření na teorii zdvořilosti
 (Lenka PIVOŇKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//nubrv5// | Filologie / Obecná lingvistika a teorie komunikace | Theses on a related topic

Analýza televizního pořadu Otázky Václava Moravce (se zaměřením na komunikační situaci a jazykové prostředky)
 (Gabriela HUSTÁKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//slflw1// | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Analýza efektivnosti porad v prostředí centrály bankovního ústavu
 (Břetislav Kvapil)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//p63xpx// | Ekonomika a management (Bc.) / | Theses on a related topic

Analýza efektivnosti porad v prostředí centrály bankovního ústavu
 (Břetislav Kvapil)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//4v8m9e// | Ekonomika a management (Bc.) / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)