Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sorting

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Sorting and analysis of backtraces
 (Jan Šmejda)

2011, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qpii6/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Panopticon 2.0: Social sorting online
 (Martin Navrátil)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u74zs/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Aplikace metody Card Sorting na příkladu webu KIT
 (Martin Popadinec)

2007, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/2574 | Aplikovaná informatika / Informatika | Theses on a related topic

Třídění komunálních odpadů na třídící lince se zaměřením na třídící linku Marius Pedersen v Pardubicích
 (Natálie TOMČÍKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ffuv9x// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Programové riešenia triediacich algoritmov
 (Róbert Belák)

2012, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ygl33/ | Bankovnictví / Informační technologie | Theses on a related topic

Ekonomické zhodnocení výstupů z linky ručního třídění a linky mechanické úpravy odpadů
 (Ivana Anderlová)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108067 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Knihovna základních řadících algoritmů
 (Furát Ismail)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/i45nb/ | Ekonomika a management / Informační technologie a management | Theses on a related topic

Třídění odpadu pomocí neuronových sítí
 (Jozef Marko)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s6xk1/ | Informatika / Matematická informatika | Theses on a related topic

Srovnání časové a prostorové efektivity řadících algoritmů
 (Matej Hulín)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gp4gz/ | Informatika / Paralelní a distribuované systémy | Theses on a related topic

Poproudové změny zrnitosti říčních lavic Spojené Bečvy
 (Lucia Daňová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pu2y4/ | Geografie a kartografie / Fyzická geografie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)