Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sandstone

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Sandstone Palettes from the PPNB site of Basta (Jordan): question of production technology and function
 (Dominik Chlachula)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ad6mc/ | Archeologie / Pravěká archeologie Předního východu | Theses on a related topic

Teoretická koncepce a návrh otevřeného systému pro inventarizaci pískovcových tvarů reliéfu.
 (Marek Vašků)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dcwfo/ | Aplikovaná geografie / Aplikovaná geografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Konzervace a restaurování pískovcového artefaktu
 (Eva Pospíšilová)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qj52e/ | Chemie / Chemie konzervování - restaurování | Theses on a related topic

Anizotropie porozity pískovců - CL studie
 (Iva Petráňová)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bawqp/ | Geologie / | Theses on a related topic

Narušení opevněných lokalit pravěku a středověku na území CHKO Český ráj těžbou kamene
 (Roman Sirovátka)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4714 | Archeologie / | Theses on a related topic

Mechanické a strukturní vlastnosti uměle připravených pískovců
 (Alena Pobežalová)

2017, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129281 | Stavební inženýrství / Stavební hmoty a diagnostika staveb | Theses on a related topic

Rozbor a posouzení ekonomických ukazatelů řezání pískovce vodním paprskem na provozovně firmy Kámen Ostroměř s.r.o.
 (Monika Moravcová)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120089 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Pískovcové a slepencové konkrece z pískoven na Záhoří
 (Zuzana ŠIŠKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//btr9v4// | Geologie / Environmentální geologie | Theses on a related topic

Problémy typologického třídění sídelních objektů na pískovci na příkladu sídelní aglomerace Valečov
 (Karolína LAŠTŮVKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//px7ih5// | Archeologie / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)