Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

online řešení sporů

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů online v právu EU
 (Pavel Loutocký)

2016, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hwvao/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Využívání mimosoudních forem řešení sporů (ADR) a využití zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci při řešení obchodněprávních sporů
 (Petra Františová)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xohyl/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Spory majetkové povahy vyplývající ze smluv o spolupráci při výkonu sportovní činnosti (profesionálních smluv při ČMFS) - arbitrabilita sporu
 (Daniel Kolář)

2009, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/li87b/ | Právní specializace / Právo a mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Nejvhodnější forma řešení sporu s ohledem na systém uznání a výkonu cizího rozhodnutí
 (Martin Kolář)

2009, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dy842/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Alternativní způsoby řešení sporu v mezinárodním obchodním styku se zaměřením na mediaci a související aspekty
 (Veronika MARKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//1siejt// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Alternativní metody řešení sporů obecně, sporů z práv k duševnímu vlastnictví prostřednictvím mediace zvláště
 (Robert Cholenský)

2012, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mazk7/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Občanské právo | Theses on a related topic

Alternativní řešení sporů ve finanční oblasti v ČR
 (Martin Souček)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/te0yj/ | Ekonomika a management / Finance - blok B | Theses on a related topic

Řešení sporů online
 (Jiří Slováček)

2016, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s6kvs/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Občanské právo | Theses on a related topic

Vymahatelnost práva pomocí online mimosoudního řešení sporů
 (Pavel Loutocký)

2018, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hoxkg/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Právo informačních a komunikačních technologií | Theses on a related topic

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů online v právu EU
 (Pavel Loutocký)

2016, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hwvao/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)