Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

korelace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Korelace lehké dynamické penetrace na vybraných lokalitách
 (Patrik Bognár)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/or6hh/ | Geologie / | Theses on a related topic

Prostorová korelace zón s nízkým výnosem a původních zelených prvků krajiny
 (Alexandra Jeleňová)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mruex/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Anatomická a neurofyziologická korelace cílových struktur hluboké mozkové stimulace
 (Dušan Hrabovský)

2018, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dh72f/ | Chirurgie (čtyřleté) / Chirurgie | Theses on a related topic

Korelace obrazu MR spektroskopie v oblasti hipokampu a poškození kognitivních funkcí u pacientů po ozáření mozkovny
 (Petr Pospíšil)

2017, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aysxt/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Theses on a related topic

Korelace imunitních markerů nádoru se složením střevního mikrobiomu u kolorektálního karcinomu
 (Tereza Dianová)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bqq74/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Korelace vybraných ukazatelů a zadluženosti u malých, středních a velkých podniků
 (Jan Kozák)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/wptv8/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Korelace klinických proměnných se složením střevního mikrobiomu u pacientů s kolorektálním karcinomem
 (Jakub Jamárik)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e0ows/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Korelace mezi vývojem hlavních indexů na burzách v EU, USA a Východní Číně
 (Přemysl Papp)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/mkyse/ | Hospodářská politika a správa / Bankovnictví | Theses on a related topic

Korelace orálního mikrobiomu matky a dítěte a jeho vliv na osidlování střeva novorozence
 (Adam Novotný)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/absn6/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Kongenitální ichtyózy - korelace genotypu a fenotypu
 (Blanka Pinková)

2021, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o18e2/ | Vnitřní lékařství / Dermatovenerologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)