Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Pěstounka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 5 6 » (total: 57 theses)
Srovnávací analýza systému pěstounské péče v České republice a v Dánsku v roce 2015
 (Soňa Stloukalová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/46345 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Pěstounská péče v ČR v porovnání se Slovenskem
 (Petra Grulichová)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/72783 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Doprovázení pěstounských rodin pečujících o mladé dospívající: Překážky v úspěšném formování identity dospívajících dívek v pěstounské péči
 (Vanda Lazecká)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qb8fh/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Změny v oblasti pěstounské péče v roce 2012 a jejich vliv na pěstounské rodiny na Mostecku
 (Barbora TURFANDOVOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//vvbi13// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Pěstounská péče v České republice a v Německu
 (Michaela ŠEVCOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//s5m24z// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Pěstounská péče v ČR
 (Natalie Staňková)

2006, Diplomová práce, CEVRO Institut

https://is.vsci.cz/th/gflrl/ | Soukromoprávní studia / Obchodněprávní vztahy | Theses on a related topic

Pěstouni na přechodnou dobu v okrese Šumperk - zkušenosti a podpora v podobě pěstounský dávek
 (Lucie VRANÍKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//mokpoa// | Pedagogika / Pedagogika - sociální práce | Theses on a related topic

Projekt výzkumu mediálního obrazu pěstounské péče v audiovizuálních médiích
 (Kamila Ovesná)

2017, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13903/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

MotherIng. Profesionalizace pěstounské péče očima pěstounek v dětské SOS vesničce
 (Barbara Dobešová)

2011, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iz69k/ | Sociologie (čtyřleté) / Sociologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 5 6 » (total: 57 theses)