Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

peer feedback

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Speaking and Peer Feedback in Lower-Secondary English Classes
 (Magdalena Tomášková)

2022, Diplomová práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//pxl5b4// | Učitelství anglického jazyka / | Theses on a related topic

Peer feedback in teaching and learning English
 (Nikola Peterová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//0paddu// | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk - specializace v pedagogice | Theses on a related topic

Analýza peer assessmentu v rámci kurzu Kreativní práce s informacemi
 (Jan Černý)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a3qzg/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Peer Review of Written Assignments: Action Research at a Czech Upper Secondary School
 (Petra Vybíralová)

2023, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gkioh/ | Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy / | Theses on a related topic

Vliv zpětné vazby na písemnou produkci studentů angličtiny pro specifické účely
 (Blanka Pojslová)

2021, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lit7i/ | Specializace v pedagogice (čtyřleté) / Didaktika cizího jazyka | Theses on a related topic

Vrstevnická zpětná vazba při badatelsky orientovaném vyučování přírodopisu na 2. stupni základní školy
 (Alena MÍSAŘOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//pq4p4i// | Tělesná výchova a sport / Přn-TVSn | Theses on a related topic