Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

odbory

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Odbory z pohledu ekonomického a sociálního na příkladu Odborového sdružení železničářů
 (Tereza Gojná)

2006, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Sociální audit - zákonné normy v činnosti společnosti XY (zákoník práce, bezpečnost práce, rovné příležitosti mužů a žen, odbory)
 (Anna Ryklová)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/six3w/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Analýza členské základny odborové organizace Odbory KOVO MB
 (Veronika Zavřelová)

2015, Bakalářská práce, ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. / ŠKODA AUTO a.s.

http://theses.cz/id//d14eqa// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management obchodu | Theses on a related topic

Odbory a kolektivní vyjednávání
 (Ivana Kňourková)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76310 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Podnikání a právo | Theses on a related topic

Marketingová komunikace odborové organizace Odbory KOVO MB
 (Lukáš Halamíček)

2016, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//ftr44n// | Mediální a komunikační studia / Sociální a mediální komunikace | Theses on a related topic

Marxismus ve vztahu k současnosti - sociální myšlení, odbory a řízení podniku
 (Filip Šestořád)

2008, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ei1n7/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Odbory na českém trhu práce
 (Markéta Szabóvá)

2011, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/85977 | Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Odbory a kolektivní vyjednávání
 (Ondřej Šudoma)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/32007 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Podnikání a právo | Theses on a related topic

Nedokonalosti trhu práce se zaměřením na odbory
 (Lucie VÁCHOVÁ)

2011, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//zdl5im// | Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Odbory na trhu práce v ČR
 (Šárka Szöcsová)

2014, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/102508 | Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)