Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Porod

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Vedení porodu zdravotnickým záchranářem mimo zdravotnické zařízení
 (Lucie Jelínková)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mdd8b/ | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Vznik nestátního zdravotnického zařízení, porodního domu v České republice
 (Kamila BITALOVÁ)

2021, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//z7lem6// | Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení / Organizace a rozvoj zdr. zařízení | Theses on a related topic

Péče o novorozence při porodu mimo zdravotnické zařízení
 (Tereza KOHÚTOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jma6sk// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Porody mimo zdravotnické zařízeni
 (Dominik Šašinka)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sk3sn/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Rizika u novorozenců narozených mimo zdravotnické zařízení
 (Dominika Drymlová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//i9rat8// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Zdravotní gramotnost porodních asistentek jako nástroj managementu zdravotnických zařízení
 (Anna STŘELECKÁ)

2021, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//1adjg7// | Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení / Organizace a rozvoj zdr. zařízení | Theses on a related topic

Mobbing v práci porodní asistentky
 (Martina SEKANINOVÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8kx7n8// | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče v porodní asistenci | Theses on a related topic

Porod ve zdravotnickém zařízení versus domácí porod
 (Markéta Zárybnická)

2022, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//zipi89// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Klešťový porod z pohledu porodní asistentky
 (Eliška Pokorová)

2021, Bakalářská práce, Vysoká škola zdravotnická

https://is.vszdrav.cz/th/l25gp/ | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Je porod do vody rizikem? Rozdíly mezi porodem do vody a porodem na souši.
 (Gabriela KAŠPÁRKOVÁ)

2022, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//fpzk21// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)