Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Posturograf

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Vliv senzomotorické stimulace pomocí speciálních pomůcek a fyzioterapeutických postupů na funkci nohy u dětí mladšího školního věku
 (Eva VOTAVOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//vgjj0b// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Vliv cvičení na posturografu na klenbu nožní
 (Eliška KUNCOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//qrvyw3// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Péče o nohy v prevenci syndromu diabetické nohy u seniorů
 (Milena Jurajdová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//u3wovu// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Rehabilitace nohy po traumatu s amputací druhého prstce a plastikou kůže plosky nohy
 (Anežka PROCHÁZKOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ihj084// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Ekonomika vytrvalostního běhu u mužů při došlapu na přední a zadní část nohy
 (Vladimír Pospíchal)

2016, Disertační práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w58h1/ | Kinantropologie (čtyřleté) / Kinantropologie | Theses on a related topic

Vliv morfologických parametrů nohy na rozložení tlaků na kontaktu nohy s podložkou při chůzi u žen
 (Jaroslav ČERNÝ)

2012, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xr9s2a// | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta s funkční nebo strukturální patologií nohy
 (Hana Krátká)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y7s7o/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Rozměry nohy a stav klenby nohy u dětí předškolního věku ve vztahu k hygienickým podmínkám obouvání
 (Iva TRNEČKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jk6p8z// | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání a výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Rozměry nohy a stav klenby nohy u dětí předškolního a mladšího školního věku v Olomouckém kraji
 (Barbora PAŘÍKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//i8jfqz// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy a výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Diagnostika a terapie dětské ploché nohy
 (Lucie Kinclová)

2016, Disertační práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bticf/ | Kinantropologie (čtyřleté) / Kinantropologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)