Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

pozemní komunikace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Správní řízení před silničním správním úřadem
 (Eva Pelčáková)

2014, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//uia1sz// | Hospodářská politika a správa / Evropská hospodářskosprávní studia | Theses on a related topic

Pozemní komunikace ve vlastnictví obcí a krajů
 (Olga Hlochová)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fd1m3/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Aspekty dopravní nekázně řidičů na pozemních komunikacích
 (Zdeněk Kučerík)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t9vfw/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace strojírenství | Theses on a related topic

Právní režim pozemků sloužících dopravě na pozemních komunikacích, veřejné prostranství
 (Patricie Reinhardová)

2009, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/numsl/ | Právní specializace / Právní vztahy k nemovitostem | Theses on a related topic

Právní režim pozemků sloužících dopravě na pozemních komunikacích, veřejné prostranství
 (Věra Pavlíková)

2009, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m3gxq/ | Právní specializace / Právní vztahy k nemovitostem | Theses on a related topic

Optimalizace zimní údržby pozemních komunikací v Liberci
 (Jan Šimoník)

2019, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//o7xtyi// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Theses on a related topic

Právní režim pozemků sloužících dopravě na pozemních komunikacích
 (Markéta Jacošková)

2007, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rs1x2/ | Právní specializace / Právní vztahy k nemovitostem | Theses on a related topic

Formy a efekty spolupráce hotelu s místními subjekty (obec, kraj, podnikatelé, spolky atd.). (Analýza vybraného hotelu)
 (Miloš Teč)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/pvk9x/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Theses on a related topic

Kraj jako poskytovatel metodické pomoci obcím
 (Jan Klech)

2017, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vcluy/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Obec, kraj - působnost samostatná a přenesená
 (Iva HLADÍKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8z1hen// | Právní specializace / Právo ve veřejné správě | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)