Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Opatření obecné povahy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 5 » (total: 50 theses)
Lokální úprava provozu na pozemních komunikacích
 (Lukáš Sluka)

2019, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/miu60/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Právní aspekty vybraných přestupků na úseku dopravy na pozemních komunikacích
 (Jan Nývlt)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d2wq1/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Právní aspekty vybraných přestupků na úseku dopravy na pozemních komunikacích
 (Michal Plas)

2015, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x6vbt/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Právní aspekty vybraných přestupků na úseku dopravy na pozemních komunikacích
 (Michal Horun)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w3l0f/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Právní aspekty vybraných přestupků na úseku dopravy na pozemních komunikacích
 (Lukáš Pouč)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qizo7/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Problematika cyklistické dopravy z hlediska bezpečnosti ve vazbě na ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích
 (Šárka Baštová)

2014, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//zfrrnp// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Theses on a related topic

Ukládání sankcí v přestupkovém řízení na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 (Lukáš Korbel)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r8hco/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Právní vědomí a praxe v oblasti správních deliktů v dopravě na pozemních komunikacích na Vsetínsku
 (Barbora SYPTÁKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ws19sc// | Pedagogika / Pedagogika - veřejná správa | Theses on a related topic

Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích se zaměřením na přestupky v dopravě a způsob jejich projednávání
 (Jarmila Jägermanová)

2017, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//xg3oa2// | Ekonomika a management / Bezpečnostní studia | Theses on a related topic

Analýza dat týkajících se dopravních nehod na pozemních komunikacích se zaměřením na řidiče mopedů a motocyklů.
 (Irena KROBATHOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//cey95i// | Aplikovaná matematika / Aplikovaná statistika | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 5 » (total: 50 theses)