Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

immunomodulace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Selekce homozygotních mutantních linií Arabidopsis thaliana s T-DNA inzercí v genech SPL1 a SPL7 a příprava expresních vektorů pro kvasinkový dvouhybridní systém
 (Adam ZEINER)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//vksq04// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Možnosti využití dvouhybridních systémů pro studium interakce peptidáza-inhibitor
 (Petr Woller)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hgb6z/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Cytokininová signální dráha, fosforylační kaskáda u Arabidopsis thaliana
 (Pavel Jelínek)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fdf1l/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Alternativní sestřih v signálních drahách cytokininů
 (Lukáš Uhrík)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sv7ia/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Studium vlivu ethylenového receptoru ETR1 na cytokininovou signální dráhu u rostlin.
 (Dominik Novák)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n1wdr/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Studium signální cytokininové dráhy u A. thaliana pomocí scFv
 (Michaela Markvartová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e86fn/ | Aplikovaná biochemie / | Theses on a related topic

Studium genů potenciálních receptorových histidinkináz cytokininové signální dráhy Brassica napus
 (Anna Čurdová)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bomrm/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Identifikace a funkční analýza receptorových histidinkináz cytokininové signální dráhy u Brassica napus
 (Katarína Kuricová)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cvk6n/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Využití homologní rekombinace u kvasinkového dvoj- hybridního systému pro vývoj rekombinantních protilátek cílených pro aplikace in vivo.
 (Michaela Markvartová)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sy288/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)