Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

biedermeier

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Vývoj chápání termínu biedermeier v české literární historii
 (Nikita GEBAUEROVÁ)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//fwkleq// | Filologie / Česká filologie | Theses on a related topic

Biedermeier a Magdaléna Dobromila Rettigová
 (Petra TUREČKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//bxderz// | Specializace v pedagogice / Český jazyk se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Napětí mezi poetikou biedermeieru a ideálního realismu. Komparace románu Der Nachsommer A. Stiftera a Západu K. V. Raise
 (Lenka Máčalová)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zd3hm/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Napětí biedermeieru a romantismu v Tylových dramatech 30. let (Čestmír a Slepý mládenec)
 (Dana Procházková)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bhztt/ | Humanitní studia / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Pojetí rodiny v pohádkách Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena vztah k biedermeieru a romantismu
 (Lenka Pospíšilová)

2007, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o75w5/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Projevy biedermeieru ve vybraných dílech české prózy 20. a 30. let 19. století
 (Petra TUREČKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//w4we2x// | Učitelství pro střední školy / ČJ-NJ | Theses on a related topic

Přehodnocování biedermeierovského modelu rodiny v Nerudových Obrazech života
 (Petra Hajná)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ph4u3/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Žánr obrazu ze života v časopisu Lumír (1859–1860)
 (Barbora Zoja Zuchová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oiqhk/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Téma nedobrovolného sňatku ve vybraných prózách české literatury 19. století
 (Pavlína Šalomounová)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wbb84/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Eduard Mörikes Märchenwelt
 (Dita Machalínková)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t26fg/ | Filologie / Německý jazyk a literatura | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)