Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

polygraficky prumysl

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Dopady ekonomické krize na český polygrafický trh
 (Jiří Ditrich)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/q9bff/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Oborová analýza polygrafického průmyslu
 (Gabriela Černá)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/lj1l5/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Připravenost trhu práce na realitu Průmyslu 4.0 v polygrafickém odvětví
 (Alena Michková)

2020, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//h4wmxg// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Investování na příkladu konkrétního podniku v polygrafickém průmyslu
 (Juraj Krupa)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//nzs5xb// | Ekonomika a management / Manažerská ekonomika | Theses on a related topic

Hodnocení strategické pozice podniku působícího v polygrafickém průmyslu
 (Daniel Havlíček)

2020, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//7rsxku// | Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku | Theses on a related topic

Implementace normy ISO 2859 v polygrafickém průmyslu
 (Eliška Šmídová)

2015, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//io13n1// | Polygrafie / | Theses on a related topic

Reklama a podpora prodeje v polygrafickém průmyslu
 (Stanislava Holomková)

2013, Bakalářská práce, Moravská vysoká škola Olomouc / Moravská vysoká škola Olomouc

http://theses.cz/id//w3znui// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Zhodnocení a predikce finančního zdraví podniku v polygrafickém průmyslu pomocí vybraného bonitního a bankrotního modelu
 (Veronika Fusová)

2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107293 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Marketingová komunikace v polygrafickém průmyslu a jejíspecifika
 (Marek Pospíšil)

2013, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//uweggz// | Mediální a komunikační studia / Sociální a mediální komunikace | Theses on a related topic

Problematika kalkulace ceny v polygrafickém průmyslu
 (Jan REDEK)

2008, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//dmxc2x// | Ekonomika a management / Finanční řízení podniku | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)