Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

zásada, subsidiarity, trestní, represe

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
The actions of Trans-governmental networks in implementing the principle of non-refoulement (in Europe)
 (Mehari Fisseha)

2017, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jhe9k/ | Sociální politika a sociální práce (čtyřleté) / Sociální politika a sociální práce (angl.) | Theses on a related topic

Role of Constitutional Courts in the Mechanisms of Implementation of the ECtHR case law
 (Jan Petrov)

2019, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jcg67/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Ústavní právo a státověda | Theses on a related topic

Zásada subsidiarity trestní represe a zásada procesní oportunity v praxi Policie ČR
 (Miroslav Klubus)

2011, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gpr26/ | Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního | Theses on a related topic

Zásada subsidiarity trestní represe a zásada procesní oportunity v praxi Policie ČR
 (Miroslav Klubus)

2011, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gpr26/ | Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního | Theses on a related topic

Princip subsidiarity v právu EU
 (Michaela Horáková)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n2wpy/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Princip „ultima ratio“ a zásada subsidiarity trestní represe – limity trestního práva
 (Jiří Moučka)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jfkdv/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Zásada subsidiarity a proporcionality v soutěžním právu Evropské unie
 (Jana Mikušová)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iur67/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Zásada subsidiarity trestní represe v judikatuře Nejvyššího soudu České republiky
 (Petr NOVÁK)

2018, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//9c958n// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Zásada subsidiarity trestní represe
 (Karin ŘÍHOVÁ)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jvxuaz// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Zásada subsidiarity trestní represe a zásada procesní oportunity v praxi Policie ČR
 (Miroslav Klubus)

2011, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gpr26/ | Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)