Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

ad hoc rozhodci rizeni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Institucionalizované rozhodčí řízení vs. rozhodčí řízení ad hoc
 (Petra Otepková)

2017, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/idwv9/ | Právní specializace / Mezinárodněprávní obchodní studia | Theses on a related topic

Rozhodčí řízení ad hoc podle Evropské úmluvy o mezinárodní obchodní arbitráži
 (Jana Šmahajová)

2008, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qzfyo/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Arbitrážní centra v rozhodčím řízení ad hoc
 (Simona Trávníčková)

2008, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bfbvi/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Rozhodčí řízení v ČLR se zvláštním zřetelem na problematiku rozhodčí smlouvy
 (Veronika Hradilová)

2010, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b4ihk/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Mezinárodní právo soukromé | Theses on a related topic

Osoba rozhodce v rozhodčím řízení
 (Jakub POTŮČEK)

2016, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//05li4g// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Osoba rozhodce jako rozhodující faktor ovlivňující mezinárodní rozhodčí řízení
 (Ivo HEGER)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//sexz4o// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Specifika rozhodčího řízení v Čínské lidové republice
 (Michal Hlavačka)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hvpwb/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Postavení rozhodce v mezinárodním rozhodčím řízení
 (Sylvie ŘEHÁČKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//0bbmo4// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Rozhodčí soudnictví v české republice
 (Bibiána Krejčová)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/tou6d/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Rozhodčí řízení v mezinárodních investičních sporech
 (Michal Pivarči)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/22218 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Podnikání a právo | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)