Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Mořské řasy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Akutní akvatická toxicita pyrometalurgických strusek pro sladkovodní zelené řasy
 (Lenka Weiperová)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97985 | Nerostné suroviny / Minerální biotechnologie | Theses on a related topic

Obsah minerálních látek v mořských a sladkovodních řasách
 (Iveta KRMÁŠKOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//w24m88// | Chemie a technologie potravin / | Theses on a related topic

Stanovení minerálních prvků ve vybraných druzích sladkovodních řas
 (Ivana ZATLOUKALOVÁ)

2010, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9hdq71// | Chemie a technologie potravin / Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin | Theses on a related topic

Možnosti využití sladkovodních řas v lidské výživě
 (Michaela Ničová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2b78ag// | Chemie a technologie potravin / Technologie a řízení v gastronomii | Theses on a related topic

Mořské a suchozemské řasy jako významný zdroj důležitých komponent lidské stravy
 (Silvie VALOUŠKOVÁ)

2008, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//dy9wxe// | Chemie a technologie potravin / Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin | Theses on a related topic

Stanovení proteinů v mořských a sladkovodních řasách
 (Martina PASTYŘÍKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//lnenpz// | Chemie a technologie potravin / Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky | Theses on a related topic

Úroveň a zdroje difuzní kontaminace lesních půd rizikovými prvky
 (Vít Hořínek)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h7ay4/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

Faktory ovlivňující obsah a distribuci rizikových prvků a rizikových látek ve fluvizemních půdách
 (Romana Lesniáková)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zvnsl/ | Chemie / | Theses on a related topic

Obsah minerálních látek v mořských a sladkovodních řasách
 (Iveta KRMÁŠKOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//w24m88// | Chemie a technologie potravin / | Theses on a related topic

1. Teoretická část:\nl{}Motiv rasy ve fotografii\nl{}(od kolonialismu po uprchlickou krizi)\nl{}2. Praktická část:\nl{}a) katalog produktů: Preparace\nl{}b) volné fotografie - výstavní soubor: Děti úplňku
 (Gabriela Stránská)

2018, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//lt4yqz// | Výtvarná umění / Multimédia a design - Reklamní fotografie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)